Zarząd

Łukasz Bilski – Prezes
Filip Kułanowski – Wiceprezes
Damian Hada – Wiceprezes
Marek Grzywna – Wiceprezes

Rada Nadzorcza

Grzegorz Gruca – Przewodniczący
Ewa Czerwińska – Wiceprzewodnicząca (z ramienia ZPP)
Bogumił Kapusta
Mirosław Kopik
Dariusz Trzebiński